Onze stappen naar een groener bedrijventerrein

Onze stappen naar een groener bedrijventerrein

01

Inventariseren: wat zijn uw wensen en wat is er mogelijk?

Begroeiing in de buitenruimte van uw bedrijf…wat zijn uw wensen qua gebruik en inrichting? Hoe kijken uw medewerkers daar tegenaan? Mogelijk hebt u een beeld van de tuinstijl of hoe u zou willen dat het eruit gaat zien. Wat zijn in uw geval de motieven om de buitenruimte groener te maken? Welk effect wilt u bereiken? Hoe is de situatie ter plaatse, wat zijn mogelijkheden / beperkingen? En hebt u een budget wat u er maximaal aan wil besteden? Dergelijke vragen maar ook andere eisen en randvoorwaarden komen aan de orde bij de inventarisatie.

3. Subsidie, communicatie met derden….laat ons dat maar doen!

In veel gevallen is er subsidie beschikbaar voor initiatieven waarbij bestrating of versteende omgevingen worden voorzien van meer beplanting. Het betreft dan subsidies vanuit gemeenten, provincies en waterschappen. Deze financiële component kan daardoor per locatie sterk verschillen en behoorlijk bijdragen.

In deze fase is het ook verstandig in beeld te hebben met welke overige derde partijen contact gelegd moet worden. Denk dan aan bijvoorbeeld de beheerder van het bedrijventerrein, de gemeente of de buren op aangrenzende percelen. Palentis kan deze afstemming en communicatie volledig voor u verzorgen.

02
03

Het ontwerp van de buitenruimte

In het ontwerp houden we zo goed mogelijk rekening met de gebruikswensen en beleving direct na aanleg, maar ook na bijvoorbeeld 5 jaar of langer. Planten en bomen groeien nu eenmaal en vaak kan men stellen dat hoe minder onderhoud hoeft plaats te vinden des te mooier en plezieriger de beleving in de bedrijfstuin zal zijn.

Wij starten met het maken van een concept in de vorm van een schetsontwerp met eventueel enkele variaties. Hierna komen we in overleg met u tot een principekeuze. Daarna volgt uitwerking tot een definitief ontwerp en detaillering in plantensoorten en materialen ten behoeve van realisatie en aanleg. Meer weten? Kijk op Zo maken wij uw ontwerp.

Realisatie hebben we in de vingers

Na detaillering van materialen en beplanting kan het aanleggen gaan starten. Planning hiervan is onder meer afhankelijk van de gekozen beplanting. Planten in potten kunnen het hele jaar worden geplaatst, maar planten met kluit moeten in de winterperiode tot uiterlijk half april de grond in. Eerst worden de harde materialen geplaatst, zoals bestrating, verlichting, zitmeubilair, borderranden, bevestigingsmaterialen voor klimplanten en dergelijke. Daarna de primaire beplanting zoals bomen en heggen. Als laatste de kleinere beplanting. Realisatie en aanleg kunnen wij desgewenst uitvoeren in samenwerking met het bestaande hoveniersbedrijf. Meer informatie over onze wijze van realisatie vind u hier.

04
05

Gebruik, beheer en onderhoud

Afhankelijk van de inrichting geven wij instructie omtrent het gebruik van de buitenruimte. Beheer en onderhoud kunnen wij volledig verzorgen, maar kan desgewenst ook worden uitgevoerd door het bestaande hoveniersbedrijf. In ieder geval heeft het meestal de voorkeur om het onderhoud te laten uitvoeren door dezelfde partij als die een realisatie heeft verzorgd. Onderhoud van de bedrijfstuin kan plaats vinden op afroep of op basis van diverse contractvormen.

Zullen we samen inzoomen op uw buitenruimte?

Maak direct een afspraak