Groene gevels…ook voor sandwichpanelen!

  • Groene gevels met klimplanten
  • Beplanting trekt sollicitanten
  • Beter bedrijfsimago
  • Remt opwarming van de aarde
  • Subsidiemogelijkheden
  • Palentis maakt eigentijds ontwerp
  • Aanleg en  onderhoud

Teveel bedrijven in Nederland missen beplanting!

De buitenomgeving van de meeste bedrijventerreinen is nauwelijks voorzien van beplanting. Beplanting wordt meestal gezien als kostenpost in verband met onderhoud. En dat terwijl het zich op allerlei wijzen terugbetaalt! Met relatief eenvoudige middelen is een metamorfose te realiseren. Denk aan klimplanten, hagen, borders, bomen en open bestrating op parkeerplaatsen. Tevens is er vaak subsidie beschikbaar.

Sollicitanten en medewerkers, en dan met name de jongere generatie, waarderen een groene buitenomgeving enorm!

Onze stappen naar een groener bedrijventerrein

Beplanting leuk….maar waarom zou ik daarin investeren?

De meeste bedrijfslocaties en bedrijventerreinen zijn veelal stenig en kaal. Buiten vertoeven in dergelijke omgevingen is niet prettig. Windering en koud in najaar en winter, vaak onprettig heet in de zomers die steeds warmer worden.

Met aanbrengen van planten en bomen volgens een fraai ontwerp krijgt de buitenruimte van uw bedrijf een metamorfose. Plezierig en functioneel voor medewerkers, aantrekkelijk voor (jonge) sollicitanten. Daardoor betaalt het zich heel snel terug!

En….misschien wel zeker zo belangrijk: door opname van CO2 leveren bomen en planten een belangrijke bijdrage aan beperking van de opwarming van de aarde. Daarmee hebben ze een verlagend effect op de CO2-uitstoot van uw bedrijf. Tevens houden planten en bomen water vast, waardoor de kans op wateroverlast afneemt.

Meer weten over (financiële) motieven voor bedrijven om de buitenruimte te beplanten? 

01
02

Inventariseren: wat zijn uw wensen en wat is er mogelijk?

Begroeiing in de buitenruimte van uw bedrijf…wat zijn uw wensen qua gebruik en inrichting? Hoe kijken uw medewerkers daar tegenaan? Mogelijk hebt u een beeld van de tuinstijl of hoe u zou willen dat het eruit gaat zien. Wat zijn in uw geval de motieven om de buitenruimte groener te maken? Welk effect wilt u bereiken? Hoe is de situatie ter plaatse, wat zijn mogelijkheden / beperkingen? En hebt u een budget wat u er maximaal aan wil besteden? Dergelijke vragen maar ook andere eisen en randvoorwaarden komen aan de orde bij de inventarisatie.

Subsidie, communicatie met derden….laat ons dat maar doen!

In veel gevallen is er subsidie beschikbaar voor initiatieven waarbij bestrating of versteende omgevingen worden voorzien van meer beplanting. Het betreft dan subsidies vanuit gemeenten, provincies en waterschappen. Deze financiële component kan daardoor per locatie sterk verschillen en behoorlijk bijdragen.

In deze fase is het ook verstandig in beeld te hebben met welke overige derde partijen contact gelegd moet worden. Denk dan aan bijvoorbeeld de beheerder van het bedrijventerrein, de gemeente of de buren op aangrenzende percelen. Palentis kan deze afstemming en communicatie volledig voor u verzorgen.

03
04

Het ontwerp van de buitenruimte

In het ontwerp houden we zo goed mogelijk rekening met de gebruikswensen en beleving direct na aanleg, maar ook na bijvoorbeeld 5 jaar of langer. Planten en bomen groeien nu eenmaal en vaak kan men stellen dat hoe minder onderhoud hoeft plaats te vinden des te mooier en plezieriger de beleving in de bedrijfstuin zal zijn.

Wij starten met het maken van een concept in de vorm van een schetsontwerp met eventueel enkele variaties. Hierna komen we in overleg met u tot een principekeuze. Daarna volgt uitwerking tot een definitief ontwerp en detaillering in plantensoorten en materialen ten behoeve van realisatie en aanleg. Meer weten? Kijk op Zo maken wij uw ontwerp.

Realisatie hebben we in de vingers

Na detaillering van materialen en beplanting kan het aanleggen gaan starten. Planning hiervan is onder meer afhankelijk van de gekozen beplanting. Planten in potten kunnen het hele jaar worden geplaatst, maar planten met kluit moeten in de winterperiode tot uiterlijk half april de grond in. Eerst worden de harde materialen geplaatst, zoals bestrating, verlichting, zitmeubilair, borderranden, bevestigingsmaterialen voor klimplanten en dergelijke. Daarna de primaire beplanting zoals bomen en heggen. Als laatste de kleinere beplanting. Realisatie en aanleg kunnen wij desgewenst uitvoeren in samenwerking met het bestaande hoveniersbedrijf. Meer informatie over onze wijze van realisatie vind u hier.

05
06

Gebruik, beheer en onderhoud

Afhankelijk van de inrichting geven wij instructie omtrent het gebruik van de buitenruimte. Beheer en onderhoud kunnen wij volledig verzorgen, maar kan desgewenst ook worden uitgevoerd door het bestaande hoveniersbedrijf. In ieder geval heeft het meestal de voorkeur om het onderhoud te laten uitvoeren door dezelfde partij als die een realisatie heeft verzorgd. Onderhoud van de bedrijfstuin kan plaats vinden op afroep of op basis van diverse contractvormen.

Zullen we samen inzoomen op uw buitenruimte?

Maak direct een afspraak