Subsidiemogelijkheden bij aanleg van een zakelijke buitenruimte’

Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor kantoortuinen. Afhankelijk van uw locatie zijn er subsidies beschikbaar voor de investeringskosten van de aanleg van uw bedrijfstuin. Gemeenten subsidiëren vaak het wegnemen van bestrating en die voorzien van beplanting. Ook aanbrengen van groene daken / sedum daken wordt vanuit gemeenten vaak gesubsidieerd. Achtergrond van de subsidie is dat deze daken regenwater bufferen en daarmee het rioolstelsel ontlasten bij overvloedige regenval. Ook andere vormen van buffering van regenwater worden gesubsidieerd, zoals afvoer van regenwater naar wadi’s en andere groene beplante delen van de bedrijfstuin. Hiermee kunnen hemelwaterafvoeren worden afgekoppeld van het riool en alleen middels een overstort worden geloosd op de riolering.

Bij provincies zijn subsidiemogelijkheden voor zakelijke groenprojecten vaak vergelijkbaar als bij gemeenten. Hierbij ligt de nadruk vaak op stimulering van natuurlijke omgevingen en biodiversiteit.

Subsidiemogelijkheden voor de zakelijke buitenruimte vanuit waterschappen zijn logischerwijs voornamelijk gericht op verbetering van de waterhuishouding. Industriële gebieden en industrieterreinen geven bij overvloedige regenval vaak een forse druk op rioleringen en regionale rioolafvoeren. Aanleg van bedrijfstuinen en groen aanplanten van industrieterreinen zorgt ervoor dat regenwater wordt vastgehouden, wordt gefilterd en minder snel in rioolsystemen terecht komt. Subsidies vanuit provincies zijn erop gericht om dergelijke projecten te stimuleren. Wij bieden u hulp bij de subsidieaanvragen voor uw bedrijfstuin door het subsidietraject volledig voor u te verzorgen.

Communicatie met derden

In deze fase van het project is het ook belangrijk om af te stemmen met andere betrokken partijen. Denk hierbij aan parkmanagement dat verantwoordelijk is voor het beheer van het bedrijventerrein. Of in veel andere gevallen is dat de gemeente. Als de gemeente ook aanspreekpunt voor subsidies is, gaat de afstemming over de randvoorwaarden op het industrieterrein in een moeite door. Afhankelijk van de locatie, situatie of de plannen kan het ook nodig zijn om met het waterschap te overleggen of met de provincie.

En last but not least is overleg met de buren wenselijk. Ze zijn aangrenzend, kijken mogelijk uit op de nieuwe bedrijfstuin, zijn wellicht betrokken i.v.m. rijroutes, of misschien hebben ze wel interesse om deel te nemen in een gezamenlijk plan!

Zullen we samen inzoomen op uw buitenruimte?

Maak direct een afspraak