Wensen, eisen, doelstellingen en randvoorwaarden van uw bedrijfstuin

Het vertrekpunt voor iedere bedrijfstuin zijn de motieven. Wat is de doelstelling van de bedrijfstuin? Wat is de reden dat u wenst dat de buitenruimte van uw bedrijf of organisatie wordt verfraait en groen wordt aangeplant? U hebt daar zelf ongetwijfeld een idee bij, maar aan de hand van een vragenlijst gaan we hier duidelijker vorm aan geven. Op deze manier wordt de doelstelling van de bedrijfstuin duidelijker en wordt helder welke aspecten belangrijk zijn.

Bedrijfstuin / stijl / medewerkers

 • Huisstijl en kernwaarden van de organisatie / bedrijf

Huidige buitenruimte(n)

 • beeld, begroeiing, bomen
 • Bestaande onkruidproblemen
 • functies, welke zijn er, wat moet blijven, wat ontbreekt, wat moet verplaatst?
 • Welke looproutes / logistieke routes?
 • Hoeken / windgaten waar blad en ander vuil zich ophoopt
 • Bestaande overlast i.v.m. ongedierte
 • Vandalisme
 • Mogelijkheden / beperkingen gevelbegroeiing en dakbeplanting 

Technische zaken

 • Afmetingen en oriëntatie van het pand
 • Omgeving van het pand, straatverlichting
 • Buren
 • Grondsoort
 • Leidingen op het terrein in de bodem
 • Hoogteverschillen
 • Faciliteiten die moeten blijven (rioolputten, oplaadpunt elektrische auto’s, etc.)
 • Type gevels in geval van gevelbegroeiing
 • Draagkracht van de dakconstructie in geval van dakbeplanting
 • Wat is (ongeveer) het budget?
 • Wat zijn uw aandachtspunten t.a.v. onderhoud van de bedrijfstuin?

Regelgeving

 • Vanuit het bedrijvenpark
 • Vanuit gemeente / provincie / waterschap
 • Voorgeschreven erfafscheiding
 • Bestaande bomen, afstand tot erfgrens, (buren)overlast
 • Recht van overpad

Bestaand hoveniersbedrijf

Is er een bestaand hoveniersbedrijf dat (in een vroeg stadium) een rol moet krijgen?

Bovenstaande onderwerpen hebben wij gevat in een vragenlijst die wij u vragen in te vullen. Met u en eventueel betrokken medewerkers zullen wij die vervolgens doornemen om een eerste richting te geven aan een vernieuwde en groen(er) aangeplante buitenruimte voor uw bedrijf of organisatie.

 

 

Zullen we samen inzoomen op uw buitenruimte?

Maak direct een afspraak