Zo maken wij het ontwerp van uw zakelijke buitenruimte

Analyse en concept

Uw wensen, eisen, doelstellingen en randvoorwaarden vormen de kaders voor het tuinontwerp van uw bedrijfstuin. Na de inventarisatie gaan we door met de analyse, het vormen van ideeën en maken van (ruwe) schetsen. Stap voor stap leiden deze tot een bepaald concept dat soms in twee of drie variaties op papier wordt gezet. Deze variaties kunnen we desgewenst tussentijds met u bespreken.

Betrokkenheid medewerkers

Wij juichen het altijd toe als medewerkers actief deelnemen aan de totstandkoming van het ontwerp van de zakelijke buitenruimte in de vorm van ideeën qua gebruik en inrichting, of het beoordelen van de variaties. Dit verhoogt de betrokkenheid en heeft het effect dat na realisatie de medewerkers ook met meer plezier gebruik maken van de mogelijkheden in de vernieuwde buitenruimte.

Basisontwerp van uw zakelijke buitenruimte

Na de keuze uit de variaties wordt het concept verder uitgewerkt tot een schetsontwerp of basisontwerp. Dit basisontwerp wordt digitaal uitgewerkt in 2D en 3D impressies. In het basisontwerp liggen de indeling, de structuur en de vormen vast van het tuinontwerp van de bedrijfstuin.

Beplanting en materialisatie

Het basisontwerp van uw zakelijke buitenruimte wordt vervolgens door vertaald naar een beplantingsincidatieplan. Hierin wordt hoogte, vorm, textuur en sierwaarde van de beplanting bepaald. Daarna wordt dit beplantingsindicatieplan verder gedetailleerd tot plantensoorten, aantallen, formaten en posities. Tevens worden de toe te passen materialen verder bepaald en gedetailleerd. Denk hierbij (in zoverre nodig) aan bestrating, verharding, randen van plantenbakken en borders, klimhulpsystemen voor klimplanten, verlichting, pergolaconstructies en systemen voor dakbeplanting.

Beplanting en materialisatie

Na uitwerking en detaillering zijn we ook in staat om het ontwerp van uw zakelijke buitenruimte door te rekenen en te vertalen in offertes voor aanleg en onderhoud. U kunt er hierbij voor kiezen om de aanleg en realisatie volledig te laten verzorgen door Palentis, of u kunt dit laten uitvoeren door uw hoveniersbedrijf naar keuze.

Zullen we samen inzoomen op uw buitenruimte?

Maak direct een afspraak