Beplante buitenruimte levert geldt op!

Zo zijn er meerdere zakelijke voordelen van een bedrijfstuin.

Succesvoller op de arbeidsmarkt

Een groene bedrijfstuin draagt rechtstreeks bij aan het succes van uw bedrijf op de arbeidsmarkt. Een duurzame kantoortuin voelt als een plezierig welkom en geeft een prettige beleving op het bedrijfsterrein. Met name de jongere generatie laat ook de maatschappelijke betrokkenheid van hun toekomstige werkgever sterk meewegen. Concrete daden ten aanzien van vasthouden van regenwater en binding van CO2 in plaats van uitstoot daarvan, helpen daarbij sterk.
Succesvollere werving is vervolgens eenvoudig te vertalen naar financieel voordeel.

Productiviteit en gezondheid

De groene omgeving van een duurzame bedrijfstuin met planten en bomen heeft een niet te onderschatten positief effect op de productiviteit en gezondheid van alle medewerkers. Mensen ervaren minder stress. Dit draagt bij aan lagere verzuimcijfers. Tevens is aangetoond dat mensen 10% tot 15% productiever zijn in omgevingen met planten.

Isolerende werking geeft energiebesparing

Een ander zakelijk voordeel van bedrijfstuinen is dat toepassing van groene daken en groene buitengevels een isolerend effect geeft. Ook bomen remmen de afkoeling van panden in de winter. Dit betekent dat op hete zomerdagen en in koude winterperioden er minder capaciteit nodig is van airconditioning en verwarmingsinstallaties door aanwezigheid van de groene beplanting. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten en het lagere energieverbruik is beter voor het milieu.Beter bedrijfsimago en hogere pandwaarde

Groene en duurzame kantoortuinen hebben een sterk positief effect op de representativiteit en het imago van uw bedrijf. Een zakelijk voordeel van een fraai vormgegeven bedrijfstuin is dat het uw bedrijf aantrekkelijker maakt voor diverse stakeholders en uw bedrijfslocatie meer aantrekkingskracht geeft. Ook de waarde van uw pand bij eventuele verhuur of verkoop zal daardoor toenemen.

Betere scores bij certificeringen

BREEAM, CO2-prestatieladder, Lean & Green, MVO-prestatieladder. Diverse voorbeelden van certificeringen waarbij punten behaald (moeten) worden aan de hand van duurzame doelstellingen en acties. Een duurzame bedrijfstuin past hier uitstekend in!

Planten remmen opwarming aarde

En last but not least zijn er de uitermate belangrijke maatschappelijke redenen die ons allemaal raken! Planten compenseren CO2-uitstoot doordat ze CO2 opnemen, en daar waar planten groeien, houdt de bodem meer water vast, wat de kans op wateroverlast verkleint. ‘In the end’ misschien wel de meest belangrijke reden om de buitenruimte van uw bedrijf groen te beplanten is dus het simpele feit dat planten netto CO2 opnemen in plaats van uitstoten. Dit beperkt de opwarming van de aarde. Het is een vaststaand feit: hoe groener alle landmassa op aarde, des te koeler het wereldwijde klimaat. Kale bedrijfsterreinen hebben een sterk opwarmend effect door afwezigheid van groen. Dus verbeter de wereld, begin bij jezelf. Waarom zou dat ook niet gelden voor bedrijven en organisaties?

De oppervlakte bedrijventerrein in Nederland is enorm. Maar liefst 2,6 miljard m2, 6,4% van heel Nederland bestaat uit zakelijke bebouwing!

  • Nederland = 41.543 km2
  • 15,5% = bebouwing
  • 41% bebouwing is zakelijk

= 2.640 miljoen m2 zakelijke bebouwing!

Zullen we samen inzoomen op uw buitenruimte?

Maak direct een afspraak