Visie bedrijfstuinen

In de komende jaren zullen met name jonge mensen in welvarende landen hun keuzes steeds meer baseren op de duurzame gedachte. Duurzaam is dan beter te omschrijven als ‘op de lange duur heilzaam voor mij en voor iedereen’.

Dat uit zich in allerlei vormen, zoals keuzes voor voeding, gezondheid, hobby’s, vervoer, vakantiereizen en wonen, maar ook meningen over maatschappelijke onderwerpen en keuzes betreffende werkomgeving. Om aantrekkelijk te zijn en blijven voor (jonge) nieuwe medewerkers zullen werkgevers moeten aantonen dat zij maatschappelijk bewogen zijn met een bedrijfsvoering die oog heeft voor mens, milieu en natuur. Het eerste beeld van een nieuwe werkgever ontstaat meestal online. Maar als vòòr aanvang van het eerste gesprek de buitenruimte van uw bedrijfslocatie stenig en kaal blijkt te zijn, staat u in gesprek met de sollicitant al met 0-1 achter.

Een eigentijdse, fraaie, doordacht ontworpen en groene bedrijfstuin onderstreept het maatschappelijke bewustzijn van uw bedrijf. U kunt met overtuiging uitdragen dat u als bedrijf zorg hebt om binding van CO2 in plaats van uitstoot, en vasthouden van regenwater in plaats van afvoeren daarvan. Daar komt bij dat bedrijfsterreinen uitermate veel gelegenheid en ruimte bieden om op een gecontroleerde manier de natuur zijn gang te laten gaan. Fraaie duurzame kantoortuinen bedrijfstuinen brengen diversiteit in aanwezige flora en daarmee ook fauna.

De visie van Palentis is dat toename van de hoeveelheid groene en fraai beplante bedrijfstuinen in alle gevallen realiseerbaar is en dat de bedrijfstuin veel meer geld oplevert dan die kost. Daarmee kunnen bedrijven en organisaties een substantiële bijdrage leveren aan het terugbrengen van beplanting, fauna en ecologie in versteende zakelijke delen van Nederland. De oppervlakte bedrijventerrein in Nederland en daarmee de behoefte om te “ontstenen” is namelijk enorm! Maar liefst 2,6 miljard m2, 6,4% van heel Nederland bestaat uit zakelijke bebouwing!

  • Nederland = 41.543 km2
  • 15,5% = bebouwing
  • 41% van de bebouwing is zakelijk

= 2.640 miljoen m2 zakelijke bebouwing!

Hiervan is minder dan 2% groen aangeplant. De rest is dood materiaal zoals gebouwen, bestrating en andere constructies. Hoog tijd dat dit verandert! Dus “verbeter de wereld, begin bij jezelf”, waarom zou dat ook niet gelden voor bedrijven en organisaties? Zie ook:

Maak het verschil, vergroen je bedrijventerrein!

Het effect van toename van beplanting op het klimaatprobleem is in potentie vele malen groter dan het beperken van verbranding van fossiele brandstoffen. Het gaat namelijk veel verder: niet alleen stoppen van CO2-uitstoot, maar juist door opname van CO2 en een ander broeikasgas, nl. waterdamp.

Geïnteresseerd hoe dat zit op wereldschaal? Zie bijvoorbeeld:

Kisstheground.com
Loess Plateau China Rehabilitation
Greenthesinai.com

Zullen we samen inzoomen op uw buitenruimte?

Maak direct een afspraak